Заява для вступу до УМТ

Президентові

Українського мінералогічного товариства

 

ЗАЯВА

Я,__________________________________ , прошу прийняти

(прізвище, ім'я, по батькові)

мене до Українського мінералогічного товариства.

Анкетні дані

Прізвище, ім'я, по батькові______________________________

Дата народження_____________________________________

Освіта (назва навчального закладу, рік закінчення)___________

Спеціальність________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _________________________

Місце роботи, посада__________________________________

Адреса установи, телефон, факс_________________________

Основні напрями трудової діяльності_____________________

Домашня адреса, телефон, e-mail_________________________

Із Статутом Українського мінералогічного товариства ознайомлений(-а) і згідний(-а) з його положеннями.

"___ "________________ 20__ р.

(підпис)

 

 

Файл: