Історична довідка

У більш ніж 58-річній історії Українського мінералогічного товариства (УМТ) значущими є три дати – поворотні віхи: 31 березня 1954 p., 6 травня 1970 р. і 10–12 вересня 1991 р. Перша дата – це заснування Київського відділення Всесоюзного мінералогічного товариства (KB ВМТ), з 1957 р. – Українського відділення Всесоюзного мінералогічного товариства (УВ ВМТ); друга дата – усвідомлення своєї значущості, гідності й перетворення з відділення Всесоюзного мінералогічного товариства в Українське мінералогічне товариство (УМТ) при ВМТ; третя дата – перехід товариства на самостійне існування і вихід на міжнародну арену.

31 березня 1954 р. на організаційному засіданні представників Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, Академії наук України, Українського геологічного управління, Київського політехнічного інституту, Київського автодорожнього інституту, Київського геологорозвідувального технікуму, яке відбулося в стінах геологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, було оголошено про заснування KB ВМТ.

Українське мінералогічне товариство засновано 6 травня 1970 р. на першому з’їзді УМТ у Києві за ініціативою академіка АН України Є.К. Лазаренка на базі УВ ВМТ. Згідно з першим Статутом, затвердженим Бюро Президії АН України 6 лютого 1973 р. (Постанова № 49-6), УМТ існувало при Відділенні наук про Землю АН України і було складовою частиною Всесоюзного мінералогічного товариства. Такий статус УМТ мало до вересня 1991 р. На п’ятому з’їзді УМТ (10–12 вересня 1991 р.) був ухвалений новий Статут, згідно з яким Українське мінералогічне товариство є незалежною і добровільною науково-громадською творчою організацією громадян України, які ведуть теоретичну або практичну роботу в галузі мінералогії.

У перші роки існування УМТ складалось практично з одного центрального (Київського) відділення і налічувало 64 індивідуальні члени. У 1970-х роках у наукових і гірничорудних центрах України створились нові осередки УМТ і, відповідно, збільшилася кількість індивідуальних членів. Кількість останніх досягала 408 осіб, а кількість осередків – 18: Алчевський, Артемівський, Білозерський, Волинський, Дніпропетровський, Донецький, Закарпатський, Івано-Франківський, Київський, Криворізький, Кримський, Львівський, Луганський, Луцький, Новомосковський, Одеський, Приазовський, Харківський. Кількість колективних членів УМТ, якими були наукові установи, навчальні заклади і геологічні організації, становила 26 одиниць. У 1990-х роках склад УМТ значно скоротився. Почесними іноземними членами УМТ стали відомі мінералоги багатьох країн (Росія, Болгарія, Німеччина, Румунія, Угорщина).

УМТ використовує різноманітні форми діяльності – щорічно скликає наукові сесії з актуальних питань загальної мінералогії і мінералогії України, організовує «Лазаренківські читання», дискусії і цикли лекцій, видає наукові праці з питань регіональної і теоретичної мінералогії. Під егідою або за участю УМТ проводяться міжнародні, всеукраїнські або тематичні конференції, семінари, увіковічується пам’ять багатьох визначних мінералогів. У 1999 р. спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Спілка геологів України» УМТ заснувало нагороду «Медаль імені академіка Є.К. Лазаренка», якою нагороджуються члени «Спілки геологів України» та Українського мінералогічного товариства за вагомий внесок у мінералогію та розвиток мінерально-сировинної бази України на засадах мінералогії.

У 2002 р. УМТ заснувало премію імені академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів.

У 1993 р. УМТ увійшло до складу Європейського мінералогічного союзу, а в 1994 р. стало членом Міжнародної мінералогічної асоціації.

Нині УМТ бере активну участь у створенні «Мінералогічної енциклопедії України», продовжує роботу з організації мінералогічних заповідників України, сприяє проведенню в Україні ефективної реформи освіти, наближуючи її до європейських норм, ініціює програми і публікації, спрямовані на створення наукових засад розвитку мінерально-сировинної бази України і ліквідації її брудного навколишнього середовища. У 2004 р. засновано періодичне видання УМТ «Записки Українського мінералогічного товариства».

Найвищий орган УМТ – з’їзд. Усього відбулось дев’ять з’їздів: І – 1970 p., II – 1975 р., III – 1980 p. (всі у Києві), IV – 1985 р. (м. Кривий Ріг), V – 1991 р., VI – 2001 р., VII – 2006 р., VIII – 2011 р., ІХ – 2017 р.  (останні п’ять у Києві). На з’їздах заслуховувались і обговорювались наукові доповіді із загальних питань мінералогії, звіти про діяльність УМТ, обирались Президент, Рада і ревізійна комісія товариства.

Керівники KB ВМТ і УВ ВМТ: проф. І.Д. Седлецький (1954–1956), чл.-кор. АН України С.П. Родіонов (1956–1961), акад. АН України О.С. Поваренних (1961–1970). Президенти УМТ: акад. АН України Є.К. Лазаренко (1970–1979), д-р геол.-мінерал. наук О.JI. Литвин (у 1979–1980 pp. виконував обов’язки Президента), чл.-кор. АН України Ю.П. Мельник (1980–1991), проф. В.І. Павлишин (1991–2001), проф. В.М. Квасниця ( 2001–2017 рp.), д-р. геол. наук Г.О. Кульчицька (з вересня 2017 р.). Учені секретарі: Є.Г. Куковський (1954–1956), А.Я. Хатунцева (1956–1961), Ю.П. Мельник (1961–1970), В.І. Павлишин (1970–1975), Ю.А. Галабурда (1975–1980), С.О. Галій (1980–1985), В.В. Радчук (1985–1986), Б.Г. Шабалін (1986–1991), В.М. Крочук (1991–1997), Ю.А. Галабурда (1997–2001), Т.Я. Кутузова (2001–2006), Д.С. Черниш (2006–2017 рр.) і В.М. Бельський (з вересня 2017 р.)

Головне досягнення багаторічної діяльності УМТ полягає в тому, що на цей час створений детальний опис мінералів для більшості регіонів України, а також її багатьох геологічних об’єктів, напрацьовані важливі теоретичні розробки. Потрібно згадати, що в 1960–1980-х роках в Україні потужно працювали чотири мінералогічні школи (кристалохімії і фізики мінералів, регіонально-мінералогічна, термобарогеохімічна, мінералого-технологічна), які видали багато наукової продукції міжнародного рівня.

Слід сподіватися, що УМТ і надалі гідно виконуватиме свою головну мету – захист спільних інтересів мінералогів України, сприяння розвитку мінералогічної науки і практики і тим самим сприяння розширенню мінерально-сировинної бази України.

Президія і Рада УМТ