Діяльність

    Українське мінералогічне товариство використовує різноманітні форми діяльності – щорічно скликає наукові сесії з актуальних питань загальної мінералогії і мінералогії України, організовує “Лазаренківські читання”, дискусії і цикли лекцій, видає наукові праці з питань регіональної і теоретичної мінералогії, популяризує мінералогічні знання (видає науково-популярні книги з мінералогії, мінералогічні календарі, марки із зображенням мінералів). Під егідою або за участю УМТ проводяться міжнародні, всеукраїнські або тематичні конференції, семінари, увіковічується пам’ять багатьох відомих мінералогів. Починаючи з 2004 р. УМТ щорічно видає науковий журнал “Записки Українського мінералогічного товариства”.