Діяльність

    Українське мінералогічне товариство використовує різноманітні форми діяльності – щорічно скликає наукові сесії з актуальних питань загальної мінералогії і мінералогії України, організовує “Лазаренківські читання”, дискусії і цикли лекцій, видає наукові праці з питань регіональної і теоретичної мінералогії, популяризує мінералогічні знання (видає науково-популярні книги з мінералогії, мінералогічні календарі, марки із зображенням мінералів). Під егідою або за участю УМТ проводяться міжнародні, всеукраїнські або тематичні конференції, семінари, увіковічується пам’ять багатьох відомих мінералогів. Починаючи з 2004 р. УМТ щорічно видає науковий журнал “Записки Українського мінералогічного товариства”.

У 2016 р. з ініціативи УМТ створено сайт "Українська мінералогічна енциклопедія". Сайт створений з метою надати широкому колу читачів (геологам, географам, колекціонерам мінералів і просто любителям каменю) наукову інформацію про поширення мінералів на території України, їхні фізичні властивості, особливості хімічного складу, умови утворення, практичне значення. На сайті розміщено також Словник українських назв мінеральних видів та їх різновидів (відмін) і відкрито дискусію щодо способу подальшого утворення українських синонімів латинописних назв мінеральних видів, затверджених Міжнародною мінералогічною асоціацією.